Corvus Uitvaartzorg
Wil Boerman – van Wijk
Groen-Blauwlaan 10
2718 JA Zoetermeer
06 39 84 25 81
E-mail info@corvus-uitvaartzorg.nl

Praktische informatie

Wat moet u doen in het geval van het overlijden van een dierbare? En wat wilt u dat anderen doen op het moment dat u zelf komt te overlijden? Vanuit mijn jarenlange ervaring in de uitvaartzorg, heb ik veel kennis opgebouwd over de te nemen stappen vóór, tijdens en na een uitvaart. Veel zaken kunt u pas op het laatste moment pas besluiten, maar er zijn ook zaken waar u bij leven al over na kunt denken. U voorkomt daarmee dat u uw nabestaanden belast met moeilijke beslissingen.

Hieronder vindt u informatie over de te nemen stappen:
A. Bij leven,
B. Direct na het overlijden van een dierbare,
C. Na het overlijden van een dierbare.

A. Bij leven

Hoewel veel mensen tijdens hun leven niet graag stil staan bij de dood, is het zinvol om voor u zelf te bepalen hoe u uw eigen uitvaart zou willen vormgeven. Op die manier weet u vooraf dat uw uitvaart volgens uw eigen wensen zal verlopen. Bovendien voorkomt u dat uw dierbaren – ten tijde van groot verdriet – moeilijke beslissingen moeten nemen.

Laatste wensenformulier (wilsverklaring)

Mijn advies is om – al dan niet samen met uw partner – een laatste wensenformulier (wilsverklaring) op te stellen en op een veilige plaats te bewaren. In het formulier schrijft u al uw wensen op ten aanzien van uw eigen uitvaart. De muziekkeuze, de keuze tussen begraven of cremeren, een lijst met genodigden, een mooi gedicht... op het formulier kunt u al dergelijke zaken kwijt. Vermeld u op het formulier ook waar belangrijke papieren of wachtwoorden te vinden zijn en waar de uitvaartpolis ligt. Op verzoek stuur ik u gratis een wensenformulier toe.

Persoonlijk gesprek

U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek bij u thuis waarin we al uw wensen omtrent uw uitvaart in detail doornemen en vastleggen in een wilsverklaring. Alle facetten van de uitvaart komen dan aan bod. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

B. Direct na het overlijden van een dierbare

1. Bij overlijden thuis

Als iemand thuis is overleden, belt u allereerst de huisarts. Deze constateert of iemand daadwerkelijk is overleden. De arts laat formulieren achter die nodig zijn voor de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand. De burgerlijke stand geeft vervolgens een uittreksel van overlijden en een verlof tot begraven of cremeren af. De arts regelt ook alle zaken rondom orgaandonatie, indien dit van toepassing is.

Pas nadat u contact heeft gehad met de huisarts, neemt u contact op met Corvus Uitvaartzorg. Dat kan zowel overdag als ’s nachts. Samen met u maak ik afspraken over het vervolgtraject.

Verzorgen

Het verzorgen van uw dierbare kunt u zelf doen of met hulp van de verzorgers van Corvus. Vragen over de verzorging, moet u altijd stellen. De verzorgers zijn gewend om allerhande vragen te beantwoorden!

Opbaren

Als u dat prettig vindt, kunt u de overledene thuis opbaren. Hier kunt u in alle rust praten, aanraken, overdenken en langzaam afscheid nemen, totdat het moment is aangebroken om definitief los te laten.

2. Bij overlijden elders (hospice, ziekenhuis, verpleeghuis)

Overlijdt een dierbare ergens anders dan thuis, dan zijn er verschillende protocollen. In een hospice of ziekenhuis mag een overledene maximaal 24 uur blijven. Wassen en aankleden kunt u zelf doen, al dan niet met hulp van personeel of van de verzorgers van Corvus. Afhankelijk van de persoonlijke wensen en mogelijkheden, wordt de overledene vervolgens overgebracht naar huis of naar een uitvaartcentrum. Bij overlijden in een verpleeghuis of verzorgingshuis kan de overledene soms op de kamer worden opgebaard.

3. Bespreken van de uitvaart

Nadat u in alle rust afscheid heeft kunnen nemen, maak ik met u een afspraak om de uitvaart te bespreken. Tijdens het gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Ter voorbereiding op de uitvaartbespreking kunt u de volgende zaken klaarleggen:

C. Na het overlijden van een dierbare

Na de uitvaart moet een aantal administratieve zaken worden afgehandeld:

Oude Polissen

Oude polissen zijn vaak ondergebracht bij verzekeringsmaatschappen die inmiddels zijn overgenomen door andere maatschappijen. Om na te gaan waar de polis nu loopt, kunt u contact op nemen met De Nederlandsche Bank. Kijkt u voor meer informatie op: www.dnb.nl. Bij zoeken vult u oude polissen in.

Verloren polissen

Bent u op zoek naar informatie over verloren polissen van levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen of adressen van maatschappijen, dan kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars, Sector Levensverzekering. Zie ook www.allesoververzekeren.nl.

Testament

Wilt u weten of een overledene een testament heeft nagelaten, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Testamentregister in Den Haag via www.centraaltestamentenregister.nl.